Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

Advanced Bootcamp

Διάρκεια :
2 ημέρες

Υπηρεσίες :
6 ώρες θεωρία

Infield Videos των Instructor μας με Θεματολογία :

- Kiss Close
- Leading to Lay
- Rapport and Sexual Techniques
- Open and Calibration Street Game
- Club Game και Εφαρμογές
- #Close

Το σύστημα Alt Seduction (Julien,Sinn,AFC Adam)

6 ώρες Ιnfield

- Advanced Street Game (25 openers Challenge)
- Advanced Club Game (pivots,direct openers,challenge 1 kiss close)

ΚΟΣΤΟΣ : 540 ευρώ (1 άτομο) - 340 ευρώ/ άτομο (2 άτομα)
Έκπτωση για φοιτητές και ανέργους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου